Nếu bạn là công ty quảng cáo, dịch vụ in ấn, vui lòng thông báo cho chúng tôi biết để có những ưu đãi đặc biệt!

Bình phim và xuất phim trong in offset là gì?

  1. Bình phim là gì?

Bình phim trong in offset là sắp xếp các tài liệu như ( card visit, nhãn, tờ rơi, catalogue, thiệp cưới …), các trang của một tài liệu nhiều trang với nhau theo một nguyên tắc nào đó cho phù hợp với khổ giấy in (65×43, , 65×86; 61×86; 54×79, 65×99…) mà chúng ta đã định trước.

Nguyên tắc nào đó có thể là bình in tự trởin trở nhíp, in AB hay in tay kê?

Trước khi bình, phải xác định khổ thành phẩm của tài liệu, phải chừa “tràn màu” (khoảng màu tràn để khi cắt không bị lé trắng ở mép), thông thường là 2mm, phải biết phương pháp thành phẩm (đóng lồng- các tay sách lồng vào nhau hay đóng chồng-các tay sách xếp chồng lên nhau, khâu chỉ hay cà gáy dán keo), phải biết nếu tài liệu nhiều trang thì phải gấp “tay sách giả” trước rồi đánh số trang…Binh-phim-xuat-phim-trong-in-offset Binh-phim-xuat-phim-trong-in-offset-1

  1. Xuất phim

Sau khi thiết kế xong và có thể là bình phim xong là phần xuất phim. Đó là những lá film mà bạn sẽ mang đến phòng kẽm để phơi kẽm và tiến hành in ấn (bây giờ có từ file ra kẽm luôn mà không cần film nữa -CTP)Binh-phim-xuat-phim-trong-in-offset-2 Binh-phim-xuat-phim-trong-in-offset-3

Binh-phim-xuat-phim-trong-in-offset-4

>>> Túi giấy và hộp giấy đựng bánh trung thu cực đẹp mắt


Liên hệ