• Bình phim và xuất phim trong in offset là gì?

    Bình phim và xuất phim trong in offset là gì?

    Bình phim và xuất phim trong in offset là gì? Bình phim là gì? Bình phim trong in offset là sắp xếp các tài liệu như ( card visit, nhãn, tờ rơi, catalogue, thiệp cưới …), các trang của một tài liệu nhiều trang với nhau theo một nguyên tắc nào đó cho phù hợp […]Liên hệ