• Những công đoạn hoàn tất ấn phẩm sau in

    Những công đoạn hoàn tất ấn phẩm sau in

    Những công đoạn hoàn tất ấn phẩm sau in Để có được một sản phẩm in ( in catalogue, in tờ rơi, in folder,…) thì thiết kế đẹp – in đẹp chưa phải là hết chuyện. Sản phẩm sau khi in chỉ là dạng bán thành phẩm hay được gọi là tờ in, tờ in […]Liên hệ